Doanh nghiệp mới cập nhật tại Hậu Giang
 • Công Ty TNHH Hoa Mùa Xuân

  Ngày cấp: 21/05/2020
  Xã Xà Phiên - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
  Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

 • Công Ty TNHH Phúc Nông Hộ

  Ngày cấp: 19/05/2020
  Thị Trấn Ngã Sáu - Huyện Châu Thành - Hậu Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu