Doanh nghiệp mới cập nhật tại Ninh Bình
 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Khuyên

  Ngày cấp: 25/05/2020
  Phường Đông Thành - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH D88

  Ngày cấp: 25/05/2020
  Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Công Ty TNHH Hồng Minh Hm

  Ngày cấp: 20/05/2020
  Xã Gia Tân - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình
  Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Quận/ Huyện tại Tỉnh/ Thành phố Ninh Bình