BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG có địa chỉ tại TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng. Mã số thuế doanh nghiệp là: 4800884637. Đăng ký và quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Hạ Lang. Ngành nghề kinh doanh chính là Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Thông tin chi tiết
Tên tiếng việt BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG
Tên tiếng Anh
Mã số thuế 4800884637
Ngày cấp 04/12/2014
Ngày bắt đầu hợp đồng 22/07/2011
Địa chỉ trụ sở chính TT.Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Chủ sỡ hữu
Giám đốc
Ngành nghề kinh doanh chính Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Phường/ xã Chưa rõ
Quận/ Huyện Huyện Hạ Lang
Tỉnh/ Thành phố Cao Bằng
Hiện tại chưa có thêm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp này trên Cung Cấp. Nếu bạn là chủ sỡ hữu của doanh nghiệp này, hãy đăng ký tài khoản và cập nhật thêm thông tin cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG để biết thêm thông tin đầy đủ và chính xác hơn!

Doanh nghiệp khác cùng phường/ xã Chưa rõ mới nhất
 • Mã Vãng lai

  Ngày cấp: 27/12/2014
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

 • BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG

  Ngày cấp: 04/12/2014
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

 • PHòNG CôNG THươNG

  Ngày cấp: 11/01/2013
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • HTX THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG TRườNG

  Ngày cấp: 08/01/2013
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Khai khoáng khác

 • Đồn Biên Phòng Quang Long

  Ngày cấp: 16/08/2011
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Doanh nghiệp khác cùng ngành nghề Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan mới nhất