Doanh nghiệp mới cập nhật tại Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
 • Công Ty TNHH Vinh Kiên Cao Bằng

  Ngày cấp: 19/03/2021
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng 134

  Ngày cấp: 10/05/2018
  Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 • Công Ty TNHH Minh Vân Cao Bằng

  Ngày cấp: 12/05/2017
  Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 • Công Ty TNHH Hoàng Long Hạ Lang

  Ngày cấp: 10/04/2017
  Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kiệt Hải

  Ngày cấp: 22/03/2017
  Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Nam Cao Bằng

  Ngày cấp: 20/03/2017
  Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Thiên Phú Cao Bằng

  Ngày cấp: 23/02/2017
  Xã An Lạc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 • HợP TáC Xã TUấN Tú

  Ngày cấp: 13/04/2016
  Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

 • BAN QUảN Lý CửA KHẩU Lý VạN

  Ngày cấp: 30/03/2016
  Xã Lý Quốc - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

 • Mã Vãng lai

  Ngày cấp: 27/12/2014
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

 • BAN QUảN Lý Dự áN BảO Vệ Và PHáT TRIểN RừNG Hạ LANG

  Ngày cấp: 04/12/2014
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

 • BAN QUảN Lý Dự áN PHáT TRIểN NôNG LâM NGHIệP Hạ LANG

  Ngày cấp: 04/12/2014
  Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Ngân Kiên Phát- Chi Nhánh Cao Bằng

  Ngày cấp: 19/12/2013
  Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

 • HợP TáC Xã ANH HậU

  Ngày cấp: 24/10/2013
  Xã Việt Chu - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

 • HợP TáC Xã TUấN LậP

  Ngày cấp: 23/08/2013
  Xã Thị Hoa - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện