Doanh nghiệp mới cập nhật tại Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
 • CTY TNHH Dịch Vụ Du Lịch Ngôi Sao Đại Phố

  Ngày cấp: 18/09/2009
  Xã Bình Đức - Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Công An Tỉnh Tiền Giang

  Ngày cấp: 08/01/2008
  Phường 9 - Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Cửa Hàng Singer Mỹ Tho

  Ngày cấp: 15/04/2004
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị

 • C-Hàng Cho Thuê Băng Số 41

  Ngày cấp: 29/03/2004
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động chiếu phim

 • Nguyễn Văn Hùng (TG5099)

  Ngày cấp: 17/02/2003
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

 • Cửa Hàng Giới Thiệu Sản Phẩm CTCP Dược Thú Y Cai Lậy

  Ngày cấp: 30/01/2003
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • CTy TNHH Minh Trực

  Ngày cấp: 04/12/2002
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

 • DNTN Huỳnh Văn Nô

  Ngày cấp: 22/10/2002
  Xã Mỹ Phong - Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

 • Cửa hàng Dịch Vụ Vedeo số 35

  Ngày cấp: 25/01/2002
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Cửa Hàng Dịch Vụ Video Số 54

  Ngày cấp: 25/01/2002
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Cửa Hàng Tân Hoà Thành

  Ngày cấp: 28/12/2001
  Xã Tân Hoà Thành - Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Hội Văn Học Nghệ Thuật Tiền Giang

  Ngày cấp: 01/09/1999
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

 • Trạm Kinh Doanh Chế Biến Lương Thực Phú Mỹ

  Ngày cấp: 17/08/1999
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 • Cửa Hàng Bán Và Giới Thiệu Sản Phẩm

  Ngày cấp: 14/05/1999
  Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

 • CTy Vàng Bạc Đá Quý Tiền Giang

  Ngày cấp: 24/04/1999
  Phường 1 - Tỉnh Tiền Giang - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh