Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
 • Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trường An Thịnh Phát

  Ngày cấp: 22/04/2021
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang

 • Công Ty TNHH Du Lịch Làng Chăm

  Ngày cấp: 29/03/2017
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Doanh Nghiệp TN Trần Hữu Tài

  Ngày cấp: 01/12/2014
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Hưng Kiên

  Ngày cấp: 19/03/2013
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 • Võ Quốc Dũng

  Ngày cấp: 19/11/2010
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 • Cao Văn Hiếu

  Ngày cấp: 29/04/2010
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

 • Trần Thị Loan

  Ngày cấp: 30/07/2008
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Trường Mẫu giáo Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 02/01/2007
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

 • Trường Tiểu Học C Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 06/04/2004
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Trường Tiểu học A Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 29/03/2004
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Trường Tiểu học B Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 29/03/2004
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • UBND Xã Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 12/03/2004
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

 • Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hậu

  Ngày cấp: 17/02/2004
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Doanh Nghiệp TN Nguyễn Thanh Hồng

  Ngày cấp: 23/11/1998
  Xã Vĩnh Hậu - Huyện An Phú - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan