Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang
 • Phạm Thị hoàng Yến

  Ngày cấp: 27/08/2002
  Xã Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

 • CN CTY TNHH DV-TM Thái Nguyên

  Ngày cấp: 09/01/2001
  Xã Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Trường Mẫu Giáo Ba Chúc

  Ngày cấp: 24/11/1998
  Xã Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

 • ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Ba Chúc

  Ngày cấp: 28/10/1998
  Xã Ba Chúc - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp