Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
 • Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Hành Tinh Xanh

  Ngày cấp: 16/10/2015
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 • Trường Tiểu Học Lê Trì

  Ngày cấp: 31/10/2013
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục và đào tạo

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xd - Tm & Dv Văn Trí

  Ngày cấp: 26/09/2013
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

 • Cty TNHH TM DV XNK Sơn Trang

  Ngày cấp: 15/04/2010
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác

 • Trần Văn Sơn

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 • Hứa Hoàng Hiếu

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Huỳnh Thiện An

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Mai Thanh Thuý

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

 • Quách Văn Cảnh

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Nguyễn Kim Trung

  Ngày cấp: 24/06/2008
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất đồ uống

 • Doanh Nghiệp TN Chắc Thành Đạt

  Ngày cấp: 13/04/2004
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Trường Mẫu giáo Lê Trì

  Ngày cấp: 28/11/2003
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Trường Trung học cơ sở Lê Trì

  Ngày cấp: 28/11/2003
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • UBND xã Lê Trì

  Ngày cấp: 28/10/1998
  Xã Lê Trì - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc