Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
 • Công Ty TNHH Khai Thác Lâm Sản Tấn Phát

  Ngày cấp: 23/04/2021
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trường Thành Tri Tôn

  Ngày cấp: 08/01/2016
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Cần Hứng

  Ngày cấp: 25/03/2014
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

 • Doanh Nghiệp TN Chau Sem

  Ngày cấp: 24/05/2013
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

 • Chau Pa Răng

  Ngày cấp: 13/01/2012
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Neáng Vếth

  Ngày cấp: 10/12/2009
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Trường Tiểu Học A ô Lâm

  Ngày cấp: 21/08/2009
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Trường Mẫu Giáo ô Lâm

  Ngày cấp: 22/07/2009
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

 • Huỳnh Văn Tâm

  Ngày cấp: 20/06/2008
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Chau Phếth

  Ngày cấp: 20/06/2008
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 • Néang Sóc Keo

  Ngày cấp: 20/06/2008
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Phạm Trung Dũng

  Ngày cấp: 20/04/2006
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

 • Trường Tiểu Học A ô Lâm

  Ngày cấp: 15/01/2004
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Trường Trung Học Cơ Sở ô Lâm

  Ngày cấp: 07/01/2004
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Trường Tiểu học B ô Lâm

  Ngày cấp: 28/11/2003
  Xã Ô Lâm - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu