Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Vũ Trang

  Ngày cấp: 11/12/2018
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Lư Gia

  Ngày cấp: 06/04/2017
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Xanh Việt

  Ngày cấp: 20/02/2017
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Trồng cây ăn quả

 • Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vinacam Tri Tôn

  Ngày cấp: 25/05/2016
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

 • Doanh Nghiệp TN Tường Trinh Tân An

  Ngày cấp: 16/04/2014
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Trồng lúa

 • Võ Thị Đẹp

  Ngày cấp: 24/04/2009
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Lê Quốc Thái

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Nguyễn Văn Húa

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Phan Thanh Phương

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Nguyễn Thị Lụa

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Lê Bạch Đằng

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Quán rượu, bia, quầy bar

 • Huỳnh Văn Hà

  Ngày cấp: 09/07/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Thái Ngọc Tính

  Ngày cấp: 29/05/2008
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Trường Tiểu Học Tân Tuyến

  Ngày cấp: 20/09/2007
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Giáo dục tiểu học

 • Nguyễn Thị Trúc Phương

  Ngày cấp: 14/02/2007
  Xã Tân Tuyến - Huyện Tri Tôn - An Giang
  Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh