Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Thúy Nam Cao Bằng

  Ngày cấp: 20/03/2017
  Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

 • UBND Xã Đức Quang

  Ngày cấp: 16/10/2002
  Xã Đức Quang - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)