Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Thắng Lợi - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
 • Hợp tác xã Ngọc Chiến

  Ngày cấp: 22/12/2008
  Xã Thắng Lợi - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • UBND Xã Thắng Lợi

  Ngày cấp: 16/10/2002
  Xã Thắng Lợi - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)