Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Hà Trì - Huyện Hoà An - Cao Bằng
 • Trường Mầm Non Hà Trì

  Ngày cấp: 22/03/2016
  Xã Hà Trì - Huyện Hoà An - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Giáo dục khác

 • Trường Tiểu Học Hà Trì

  Ngày cấp: 30/03/2012
  Xã Hà Trì - Huyện Hoà An - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Giáo dục khác

 • Uỷ ban nhân dâ xã Hà Trì

  Ngày cấp: 27/10/1999
  Xã Hà Trì - Huyện Hoà An - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp