Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thị Trấn Phục Hoà - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Công ty TNHH Phong Phương

  Ngày cấp: 19/05/2009
  Thị Trấn Phục Hoà - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • Công ty liên doanh đầu tư Minh Phong

  Ngày cấp: 29/09/2005
  Thị Trấn Phục Hoà - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)