Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Cách Linh - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Trường THPT Cách Linh

  Ngày cấp: 07/01/2009
  Xã Cách Linh - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • UBND Xã Cách Linh

  Ngày cấp: 06/06/2002
  Xã Cách Linh - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp