Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Chi nhánh Công Ty xăng dầu Cao Bằng

  Ngày cấp: 25/10/2006
  Xã Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công ty đầu tư và XD công trình Tuyết Phương

  Ngày cấp: 24/04/2006
  Xã Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • UBND Xã Hoà Thuận

  Ngày cấp: 06/06/2002
  Xã Hoà Thuận - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp