Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Hồng Đại - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Công Ty TNHH Hồng Đại Cao Bằng

  Ngày cấp: 30/11/2016
  Xã Hồng Đại - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

 • Uỷ ban nhân dân xã Hồng đại

  Ngày cấp: 06/06/2002
  Xã Hồng Đại - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp