Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Mỹ Hưng - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Công Ty TNHH Huyền Vỹ

  Ngày cấp: 10/01/2014
  Xã Mỹ Hưng - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

 • HTX Thủy Sơn

  Ngày cấp: 13/12/2012
  Xã Mỹ Hưng - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • Công Ty TNHH Phan Nam Cao Bằng

  Ngày cấp: 20/03/2012
  Xã Mỹ Hưng - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 • Uỷ ban nhân dân xã Mỹ hưng

  Ngày cấp: 06/06/2002
  Xã Mỹ Hưng - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp