Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Triệu Ẩu - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
 • Công Ty Cổ Phần Thủy Điện - Luyện Kim Cao Bằng

  Ngày cấp: 28/08/2008
  Xã Triệu Ẩu - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

 • Uỷ ban nhân dân xã Triệu ảu

  Ngày cấp: 06/06/2002
  Xã Triệu Ẩu - Huyện Phục Hoà - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp