Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng
 • Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Đông Nam

  Ngày cấp: 15/01/2018
  Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Hợp tác xã Bắc Sơn

  Ngày cấp: 24/06/2013
  Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • UBND xã Chu Trinh

  Ngày cấp: 05/12/2011
  Xã Chu Trinh - Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng
  Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp