Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  • Công ty TNHH xây dựng Mỹ Phát

    Ngày cấp: 12/06/2001
    Phường Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
    Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng