Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
 • Công Ty TNHH Trina Gold

  Ngày cấp: 11/07/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

 • Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Cam Lâm Citi

  Ngày cấp: 26/06/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Hoàng Nam Advertising

  Ngày cấp: 26/06/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Quảng cáo

 • Công Ty TNHH Cảnh Quan Khánh Hòa

  Ngày cấp: 19/06/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Ht Khánh Hòa

  Ngày cấp: 07/06/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 • Công Ty TNHH Tmdv Hoa Mộc Lan

  Ngày cấp: 20/04/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Nnb Technology

  Ngày cấp: 16/04/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Ngọc Anh

  Ngày cấp: 16/03/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

 • Công Ty TNHH Vlxd Hiệp Thành Phát

  Ngày cấp: 06/03/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hq

  Ngày cấp: 13/01/2018
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

 • Công Ty TNHH Vệ Sĩ Cao Biền

  Ngày cấp: 19/12/2017
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân

 • Công Ty TNHH Sx Tm Thành Gia Phú

  Ngày cấp: 06/10/2017
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

 • Công Ty TNHH Tôn Thép Thanh Dũng

  Ngày cấp: 04/10/2017
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Cam Lâm Land

  Ngày cấp: 19/09/2017
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Thủy Ngọc Tuyền

  Ngày cấp: 31/08/2017
  Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh