Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
 • Công Ty TNHH Dr.skin

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

 • Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Xây Dựng Đông Đô

  Ngày cấp: 07/05/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa

 • Công Ty Cổ Phần Saconest Khánh Hòa

  Ngày cấp: 04/05/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Gia Phúc Nha Trang

  Ngày cấp: 15/04/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Cho thuê xe có động cơ

 • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Kim Long

  Ngày cấp: 30/03/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Tmdv Pinky

  Ngày cấp: 17/03/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục văn hoá nghệ thuật

 • Công Ty TNHH Xăm Nghệ Thuật Nguyễn Đăng

  Ngày cấp: 02/03/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Cửu Long Real

  Ngày cấp: 05/02/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Hoàng Linh Kh

  Ngày cấp: 27/01/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

 • Công Ty TNHH Ibar Solution

  Ngày cấp: 27/01/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp

 • Công Ty TNHH Los Chilangos

  Ngày cấp: 20/01/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu A Kiệt

  Ngày cấp: 08/01/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Trạng Nguyên

  Ngày cấp: 08/01/2021
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa

 • Công Ty TNHH Pacana

  Ngày cấp: 18/01/2019
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Phúc Long Nt

  Ngày cấp: 16/01/2019
  Phường Phước Hòa - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa