Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
 • Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Ngập Mặn

  Ngày cấp: 29/07/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trung Hải

  Ngày cấp: 13/07/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Nha Trang Tour

  Ngày cấp: 24/06/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

 • Công Ty TNHH Tuân An Nha Trang

  Ngày cấp: 11/06/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Tm Và Dv Đống Đa Nha Trang

  Ngày cấp: 08/06/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Ngôi Nhà Di Sản

  Ngày cấp: 08/06/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dải Ngân Hà

  Ngày cấp: 04/06/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Khan Vina Nha Trang

  Ngày cấp: 14/05/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Khu Nghỉ Sungwoo

  Ngày cấp: 28/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Club Sambo Judo

  Ngày cấp: 22/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

 • Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hữu Minh Start

  Ngày cấp: 14/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhà Hàng T&c

  Ngày cấp: 13/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Dịch vụ ăn uống khác

 • Công Ty TNHH Hưng Thịnh Nt

  Ngày cấp: 09/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Đầu Tư Dailas

  Ngày cấp: 05/04/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Sao Mai Việt Nam

  Ngày cấp: 20/03/2021
  Phường Tân Lập - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải