Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
 • Công Ty TNHH Quỳnh Ngân Khánh Hòa

  Ngày cấp: 26/05/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

 • Công Ty TNHH Tm & Dv A2 Nha Trang

  Ngày cấp: 26/05/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Phúc Mỹ Anh Nha Trang

  Ngày cấp: 26/04/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 • Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Dương Thịnh

  Ngày cấp: 20/04/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

 • Công Ty TNHH Bất Động Sản Lê Tài

  Ngày cấp: 20/04/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Kim Nguyên Hùng

  Ngày cấp: 15/04/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Gia Bảo

  Ngày cấp: 31/03/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Giáo Dục Vietstar

  Ngày cấp: 18/03/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Công Nghệ Tit

  Ngày cấp: 09/03/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính

 • Công Ty TNHH Viễn Thông Tiến Thịnh Nt

  Ngày cấp: 08/03/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 • Công Ty TNHH Petroillion

  Ngày cấp: 05/03/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

 • Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5t Shine

  Ngày cấp: 26/02/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Quảng cáo

 • Công Ty TNHH Vitamin English

  Ngày cấp: 01/02/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Tmdv Bảo Minh Anh

  Ngày cấp: 14/01/2021
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH A Thống

  Ngày cấp: 28/01/2019
  Phường Vĩnh Phước - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh