Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Ninh Quang - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  • Chi nhánh DNTN Hoàng Quang

    Ngày cấp: 07/06/2002
    Xã Ninh Quang - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
    Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh