Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
 • Công Ty TNHH Phan Sang Nt

  Ngày cấp: 05/03/2021
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 • Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thành Đạt Nha Trang

  Ngày cấp: 18/01/2021
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa

 • Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phúc Thịnh

  Ngày cấp: 11/01/2021
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện

 • Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Số 1

  Ngày cấp: 21/12/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

 • Công Ty TNHH Sapollo

  Ngày cấp: 23/08/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Huy Anh

  Ngày cấp: 01/08/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 • Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Hào Phi

  Ngày cấp: 25/07/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Tm Dv Thd

  Ngày cấp: 16/07/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Phương Thái Nt

  Ngày cấp: 04/06/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Phúc Thịnh Nt

  Ngày cấp: 17/05/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

 • Công Ty TNHH Hùng Dân

  Ngày cấp: 26/04/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Tm – Dv Trường Phúc Nha Trang

  Ngày cấp: 02/04/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

 • Công Ty TNHH Mtv Tm - Sx - Dv Gia Huy - Light

  Ngày cấp: 29/03/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Tm Và Dv An Mỹ

  Ngày cấp: 23/03/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thăng Long

  Ngày cấp: 13/03/2018
  Xã Vĩnh Trung - Thành Phố Nha Trang - Khánh Hòa
  Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng