Doanh nghiệp mới cập nhật tại Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Bình Nguyên - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  • Công Ty TNHH Một Thành Viên Chiêu Kỳ

    Ngày cấp: 01/10/1998
    Cụm Công Nghiệp Làng Nghề Bình Nguyên - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
    Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng