Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Gỗ Hoàng Tuyến

  Ngày cấp: 12/09/2017
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

 • Hợp Tác Xã Nông Nghiệp II Bình Chương

  Ngày cấp: 23/05/2012
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Bình

  Ngày cấp: 08/08/2011
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

 • Trường Trung Học Cơ Sở Bình Chương

  Ngày cấp: 10/09/2009
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Trung Học Cơ Sở Bình Chương

  Ngày cấp: 18/05/2009
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Công Ty TNHH Thuận Hoà

  Ngày cấp: 21/04/2008
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phú

  Ngày cấp: 18/12/2007
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Đinh Thị Quỳnh Dao

  Ngày cấp: 14/10/1999
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

 • UBND Xã Bình Chương

  Ngày cấp: 28/09/1999
  Xã Bình Chương - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)