Doanh nghiệp mới cập nhật tại Chưa rõ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Trường Mẫu giáo Sơn hạ

  Ngày cấp: 03/02/2015
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mầm Non Hương Sen

  Ngày cấp: 19/01/2015
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Tài Sơn Hà

  Ngày cấp: 09/01/2015
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

 • Đỗ Xuân Trường

  Ngày cấp: 26/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị

 • Bùi Đức Lộc

  Ngày cấp: 26/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

 • Trường Mẫu giáo Sơn giang

  Ngày cấp: 22/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn Linh

  Ngày cấp: 22/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn Thượng

  Ngày cấp: 16/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mầm non Hoa Mai

  Ngày cấp: 15/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn bao

  Ngày cấp: 15/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mầm non Họa mi

  Ngày cấp: 15/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn hải

  Ngày cấp: 08/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Phòng Y Tế Huyện Sơn hà

  Ngày cấp: 04/12/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mầm Non 17-3

  Ngày cấp: 27/11/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường THCS & THPT Phạm Kiệt

  Ngày cấp: 07/11/2014
  Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)