Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Trường Phổ Thông Dân Tộc bán trú Tiểu học Sơn ba

  Ngày cấp: 25/03/2015
  Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Trung học Cơ sở Sơn Ba

  Ngày cấp: 10/02/2015
  Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn ba

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Phú Quý

  Ngày cấp: 03/09/2013
  Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

 • UBND Xã Sơn Ba

  Ngày cấp: 16/06/1999
  Xã Sơn Ba - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)