Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Quảng Ngãi

  Ngày cấp: 09/03/2017
  Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Thu Hà

  Ngày cấp: 12/11/2015
  Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

 • Trường Tiểu học Sơn Bao

  Ngày cấp: 05/03/2015
  Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Trung học Cơ sở Sơn Bao

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • UBND Xã Sơn Bao

  Ngày cấp: 16/06/1999
  Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)