Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Và Xây Dựng Quang Huy

  Ngày cấp: 01/06/2021
  Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi

 • Doanh Nghiệp Tn Vàng Hiền Loan

  Ngày cấp: 12/07/2018
  Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

 • Trường Tiểu học Sơn kỳ

  Ngày cấp: 19/03/2015
  Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn Kỳ

  Ngày cấp: 10/02/2015
  Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • UBND Xã Sơn Kỳ

  Ngày cấp: 16/06/1999
  Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)