Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Trường Trung Học Cơ Sở Sơn Thượng

  Ngày cấp: 16/04/2015
  Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường tiểu học Sơn Thượng

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Nhà Máy Chế Biến Lâm Sản Sơn Hà

  Ngày cấp: 31/08/2011
  Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

 • Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Ân

  Ngày cấp: 21/07/2008
  Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

 • UBND Xã Sơn Thượng

  Ngày cấp: 16/06/1999
  Xã Sơn Thượng - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)