Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Kiệt

  Ngày cấp: 04/08/2017
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

 • Trường Tiểu học Sơn Thủy

  Ngày cấp: 11/02/2015
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Trung Học Cơ sở Sơn Thủy

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Trường Mẫu giáo Sơn Thủy

  Ngày cấp: 06/02/2015
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Trọng Tuấn

  Ngày cấp: 02/03/2010
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiện Sơn

  Ngày cấp: 11/01/2010
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Thuỷ

  Ngày cấp: 17/03/2009
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Xí Nghiệp Xây Dựng Hà Thủy

  Ngày cấp: 17/05/2004
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • UBND Xã Sơn Thủy

  Ngày cấp: 06/05/2004
  Xã Sơn Thủy - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)